Cestami pračlověka

Ze všech míst vhodných pro život, se všemi svými přednostmi a nedostatky, si neandrtálci zvolili jeskyni na Hušnjakově hoře. Líbila se jim.

Jeskyně působila bezpečně, prostorně a – co je nejdůležitější – mohla se v ní celá rodina skrýt před povětrnostními vlivy a dalším nebezpečím, které jim hrozilo ze všech stran. Lovci byli s místem také spokojeni. Pahorky byly zalesněné a lesy plné zvěře a bohaté výživnými bobulemi. Kromě bobulí zde bylo i plno jiného jídla, protože, kdyby tomu tak nebylo, nezdržovali by se dlouho, ale vydali by se dále, najít nějaké lepší místo. A lepší místo než toto si nemohli ani přát.

Šetalište Vilibalda Sluge bb, 49000 Krapina
mkn@mhz.hr
www.mkn.mhz.hr

Muzeum Krapinských neandrtálců

Brána, která nás vede do prehistorie

O několik set kroků dále od místa, kde se v těch dávných dobách utábořili krapinští pralidé, bylo postaveno Muzeum krapinských neandrtálců. Zapadá do krajiny mezi dvěma pahorky a muzeum svým vzhledem a proporcemi připomíná krapinskou polojeskyni. Z architektonického pohledu je stavba plná symboliky, takže se pod muzeem nachází potok, který znovu pramení přímo před vchodem a který představuje plynutí času. Překročením potoka se velkou bránou vstupuje do minulosti. A ta „minulost“ je přímo u vchodu vyrobena z „umělého kamene“ (betonu) jako jakási simulace prehistorického stanoviště, ve které mohou návštěvníci pozorovat venkovní okolí z perspektivy neandrtálců. Takže, ke vchodu jsme přišli společně a dále už pokračujete sami.

Prozkoumej

Veřejná instituce pro správu chráněných částí přírody Krapinsko-záhořské župy

Radoboj 8, 49232 Radoboj
info@zagorje-priroda.hr
www.zagorje-priroda.hr
+385 49 315 060

Okružní trasa Hušnjakovo, KRAPINA

Po stopách krapinských neandrtálců

Když už jste přišli na místo, kde byly nalezeny ostatky krapinského člověka, bylo by správné, abyste se málo prošli okolo, abyste poznali prostor, ve kterém žili. Proto jsme pro vás připravili okružní stezku 2,5 km, která spojuje tři důležité lokality, které tvoří tématický celek – Muzeum krapinských neandrtálců a paleontologický památník přírody Hušnjakovo (1), nedaleké jezero Dolac (2) a zchátralou kapličku Sv. Tří králů (3). Stezka je myšlená jako místo k edukaci a rekreaci a během prohlídky se prochází 8 interpretačními body: 1. Geologický sloup, 2. Nosorožec k obědu, bobule k večeři, 3. Stroj času, 4. Jeskyně s výhledem, 5. Stopy z popele, 6. Kaple sv. Tří králů, 7. Ctít život, pochovávat mrtvé, 8. Technologie minulosti

Prozkoumej

Općina Jesenje

Gornje Jesenje 103, 49233 Jesenje
www.neanderthal-trails.com/neandertalci.html
+385 91 375 5033

Lovecké stezky krapinských neandrtálců

Na lovu s neandrtálci

Přestože jste zatím slyšeli a viděli mnoho o způsobu života neandrtálců, i dále vám toho zůstalo dost nejasného a nějak daleko. Jedno je slyšet a číst o nich a něco zcela jiného je seznámit se a vyzkoušet si jejich všední den. Vidět to, co oni viděli. Slyšet to, co oni slyšeli. Cítit to, co oni cítili. Příjemná procházka dvoukilometrovou stezkou se šesti hlavními infobody v Jesenji díky kterým ještě lépe zažijete prostor, ve kterém pralidé žili a lovili před 125.000 lety. Pokud chcete zjistit, zda byly jeskyně příjemným místem k životu, o tom, zda jim oheň pomáhal v každodenním životě a jaké nářadí používali a jak lovili a co jedli, pak je tato stezka možná i klíčovou částí mozaiky, která vám chybí, abyste zkompletovali příběh o krapinských neandrtálcích. Krok za krokem a dojdete daleko.

Prozkoumej

Radoboj 34, 49232 Radoboj
info@radboa.com
www.radboa.com

Muzeum Radboa

Vykopejte horu zajímavých informací

Pokud chcete poznat historii jednoho prostoru, pak je muzeum první místo, které musíte navštívit. Pokud jste v Záhoří, pak je zcela logické, že vás cesta odvede do Radoboje, na návštěvu Muzea Radboa, ve kterém se z první ruky můžete dozvědět mnoho o archeologické a geologické historii Chorvatského záhoří. Zvláště si to užijí mladší generace, které na archeologických dílnách „Žít v prehistorii“ a „Archeologická puzzle-školka“ statečně vstoupí do světa pračlověka a kreativním způsobem se naučí mnoho o lidech a nářadí z těchto dávných dob. Kromě archeologických objevů se děti na geologické dílně „Kámen-nůžky-papír“ seznámí s kameny a minerály. Interaktivní a zajímavé, ideální pro výzkum a přemýšlení.

Prozkoumej

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Radoboj 8, 49232 Radoboj
info@zagorje-priroda.hr
www.zagorje-priroda.hr
+385 49 315 060

Po stezkách orchidejí

Stezka, na které jste plni znalostí a čerstvého vzduchu

Užít si na čerstvém vzduchu, rekreovat se a přitom objevovat zajímavá místa a ještě zajímavější informace o rostlinném a živočišném světě a fosilním a nerostném bohatství zní něco jako něco, co by si jen málokdo nechal ujít. Kde to je, ptáte se? Odpověď je – v obci Radoboj. Řeč je o okružní horské-naučné stezce „Po stezkách orchidejí“, dlouhé 14,8 km a rozdělené na tři stejně zajímavé části – Horská naučná stezka (10 km), Stezka do Dedeku a Babice (1,1 km) a Orchideovo-naučná stezka (4,7 km). Podél stezky je postaveno 18 naučných tabulí, díky nimž můžete zjistit vše, co vás zajímá o rostlinách, zvířatech, geologii a další zajímavosti širší oblasti Strahinjčice. Uvidíte – sedm hodin rychle uběhne.

Prozkoumej

Radoboj 34/A, 49232 Radoboj
info@zagorje-priroda.hr
www.zagorje-priroda.hr

Centrum pro přírodu Záhoří

Místo setkání s přírodou

Vychutnali jste si čerstvý vzduch, rekreovali jste se a obdivovali jste orchideje. Nyní byste mohli navštívit i Centrum pro přírodu Záhoří v Radoboji, kde objevíte kouzelný svět rostlin a zvířat záhořského kraje a zjistit, co je ekologická síť Natura 2000. Tato návštěva nadchne i děti a dospělé, kteří s pomocí vzdělávacích pomůcek za účelem provozování školy v přírodě prostřednictvím vzdělávacích dílen a terénního vyučování objeví všechny krásy záhořské přírody. Zajímavé, že?

Prozkoumej